FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio FAO:n Forest and Farm Facility-hankkeen johtokunnan puheenjohtajaksi

FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio on valittu Maailman ruokajärjestö FAO:n pienmetsänomistajia kehitysmaissa tukevan Forest Farm Facilityn johtokunnan puheenjohtajaksi AgriCordin ja MTK:n edustajana.

FAO-FFF:n toinen vaihe (2018-2022) käynnistettiin 20. heinäkuuta Roomassa. Hankkeessa on FAO:n lisäksi mukana FFD:n kansainvälinen allianssi AgriCord, Kansainvälinen ympäristö- ja kehitysinstituutti IIED sekä Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Tässä vaiheessa toteutus keskittyy erityisesti seitsemään kumppanimaahan: Keniaan, Sambiaan, Ghanaan, Vietnamiin, Boliviaan ja Ecuadoriin.

Hankkeen toisen vaiheen keskeisimmät toimialueet:

 • Pienmetsänomistajien järjestöjen tekninen ja taloudellinen tuki
 • Metsäyrittäjyyden, markkinayhteyksien, rahoituksen ja koulutuksen edistäminen haavoittuville ryhmille, erityisesti naisille ja nuorille
 • Maisematason sopeutumis- ja ehkäistoimet, joilla vahvistetaan metsänomistajien mahdollisuuksia hoitaa ja ennallistaa metsiään ilmastonmuutoksen vaikutuksien vahvistuessa
 • Pienmetsänomistajien järjestöjen hallinto ja edunvalvonta, joilla vahvistetaan maaseudun köyhien parempi huomioiminen päätöksentekoympäristöissä

Lisätietoa FAO-FFF:stä hankkeen verkkosivuiltahttp://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/en/

AgriCordin tiedote tilaisuudesta: https://www.agricord.org/en/agricord-and-partners-launch-phase-ii-forest-and-farm-facility-initiative

FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio viime perjantaina Roomassa. Kuva: Pilar Valbuena/FAO

FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio viime perjantaina Roomassa. Kuva: Pilar Valbuena/FAO

FAO:n metsäasioista vastaava apulaispääsihteeri Hiroto Mitsugi puhuu FAO-FFF:n paneelitilaisuudessa Roomassa. Kuva: Pilar Valbuena/FAO

FAO:n metsäasioista vastaava apulaispääsihteeri Hiroto Mitsugi puhuu FAO-FFF:n paneelitilaisuudessa Roomassa. Kuva: Pilar Valbuena/FAO

Tiina Huvio
NADO-järjestö ja ProAgria Oulu perunantuottajien tukena Tansaniassa - kevään kuulumisia Njombesta
Viljelymenetelmäkoulutusta saaneita maanviljelijöitä pellolla Nyamanden kylässä Njomben maalaiskunnassa. Kuva: NADO

Viljelymenetelmäkoulutusta saaneita maanviljelijöitä pellolla Nyamanden kylässä Njomben maalaiskunnassa. Kuva: NADO

Faidika-viljelijäryhmän sadonkäsittelykoulutusta saaneet viljelijät lajittelevat kerättyä perunasatoa Kananin kylässä Wanging'omben kunnassa. Kuva: NADO

Faidika-viljelijäryhmän sadonkäsittelykoulutusta saaneet viljelijät lajittelevat kerättyä perunasatoa Kananin kylässä Wanging'omben kunnassa. Kuva: NADO

Tansanian perunahanke pienviljelijöiden tukena

Perunan tuotanto ja kulutus ovat kasvaneet Tansaniassa selvästi viime vuosina. Kasvavista markkinoista huolimatta perunasadot ovat Tansaniassa keskimäärin heikkoja: arvioitu satopotentiaali on n. 20 tonnia hehtaarilta, mutta keskimääräinen perunasato on vain noin 5-7 tonnia hehtaarilta. Myös perunan laadutu ja hinnanmuodos ovat pientuottajille ongelma.

Njomben alueen maatalouden kehitysjärjestö NADO on tehnyt FFD:n ja ProAgria Oulun kanssa yhteistyötä tilanteen korjaamiseksi. Hankkeen myötä sadot ovat nousseet noin 40% ja tuotetun perunan laatu parantunut. Hankkeen todettiin myös muun muassa parantaneen tasa-arvoa ja naisten asemaa.

Viljelijät kehuvat hankkeen tuomia hyötyjä

Faidika-nimisen viljelijäryhmän jäsenet Kananin kylässä Wanging’omben kunnassa kehuvat FFD:lle heidän tulojensa parantuneen koulutusten ja järjestäytymisen myötä.

"Ennen myimme perunaa yksin, jolloin jouduimme maksamaan kalliit kuljetuskulut yksin, ja neuvotteluasemamme ostajien kanssa oli heikko. NADO-järjestön kautta opimme neuvottelemaan ostajien kanssa yhdessä.

Nyt etsimme yhdessä ostajan ja keräämme perunat käsittelykeskuksiin. Ennen jouduimme maksamaan n. 70 euroa maksavan kuljetuksen yksin, mutta nyt kuljetamme yhdessä, jolloin jokainen maksaa vain noin neljä euroa. Ennen jouduimme käyttämään välittäjiä, jolloin saimme 8 senttiä kilolta. Nyt myymme suoraan ostajille ryhmänä, jolloin saamme perunastamme 10 senttiä kilolta."

Tansanian perunahankkeen keskeisimpiä tuloksia viimeiseltä vuosineljännekseltä:

 • 927 pientuottajaa sai koulutusta paremmista viljelymenetelmistä sekä lannoitteiden ja tuotantopanosten käytöstä 
 • Viljelijät ostivat 2000 kiloa korkealaatuista siemenperunaa paikalliselta tutkimuslaitokselta
 • 54 viljelijäryhmää sai koulutusta hallinnosta, johtajuudesta ja taloushallinnosta sekä osallistui maanviljelijöiden yrittäjyyskoulutukseen (Farmers Business School)
 • 305 pienviljelijää osallistui koulutukseen perunan monipuolisista käyttötavoista
 • 18 ryhmää teki liiketoimintasuunnitelman, ja kaksi ryhmää on saanut lainaa tuotannon kehittämiseen
 • 54 ryhmää sai sadonkäsittelykoulutusta lajittelusta, puhdistuksesta sekä pakkauksesta
 • NADO järjesti perunan arvoketjun eri toimijoille tapaamisen, jossa oli yli 120 osallistujaa. Paikalla oli viljelijöitä, paikallishallintoa, välittäjäyrityksiä, toimittajia, käsittelijöitä ja ostajia. 
 • NADO kehittää mentorointijärjestelmää, jossa paremmin pärjäävät ryhmät voisivat tukea heikommin pärjääviä tuottajaryhmiä jakamalla tietoa, ideoita ja kokemuksia

Tue Tansanian perunanviljelijöitä, tee lahjoitus FFD:lle!

Tiina Huvio
FFD:n tiimiin vahvistusta - kaksi uutta asiantuntijaa hankehallinnon ja ilmastoaloitteiden toteutukseen
Jenny Öhman

Jenny Öhman

Noora Simola

Noora Simola

FFD:n tiimi on jälleen vahvistunut tänä keväänä kahdella uudella työntekijällä. Hankkeiden ja projektihallinnon parissa FFD:ssä vuoden alussa aloitti Jenny Öhman, jonka työsuhde kokoaikaistettiin. Ilmastoasiantuntijana FFD:ssä puolestaan aloitti toukokuun alusta Noora Simola.

Jenny Öhman tuki FFD:tä projektiraportoinnissa ruuhkaisella kevätkaudella. Raportoinnin lisäksi Öhmanin vastuulle kuuluu nyt erilaisia hankkeiden valmistelun ja seurannan työtehtäviä. Jenny Öhman on koulutukseltaan hortonomi ja agronomi, ja ennen FFD:tä hän on työskennellyt muun muassa EU:n kehitysasioista vastaavalla pääosastolla Brysselissä, Maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asioiden ja EU-koordinaation yksiköissä sekä kansalaisjärjestötehtävissä Nakurussa, Keniassa.

Noora Simola on FFD:n ilmasto- ja metsäasiantuntija, jonka tehtävänä on erityisesti edistää ilmastoasioiden huomioimista FFD:n työssä ja verkostoissa.  Simolalla on sekä metsä- että yhteiskuntatieteilijän tausta ja pitkä ura kehitysyhteistyössä. Noora on erityisesti kiinnostunut hiilensidontakysmyksistä ja on tutkinut hiilensidontaa mm. Vietnamissa FFD:n hankkeessa pienviljelijöiden akaasiaplantaaseilla.

Tiina Huvio
Pienviljelijöiden tuella ilmastonmuutosta vastaan - AgriCordin ja FAO:n kumppanuussopimus sai jatkoa Roomassa

FFD:n kansainvälinen allianssi AgriCord ja YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO allekirjoittivat uuden viisivuotisen kumppanuussopimuksen Roomassa 27. tammikuuta 2018. Sopimus on jatkoa aiemmalle, onnistuneelle sopimukselle, joka allekirjoitettiin vuonna 2012.

Maanviljelijöiden järjestöt sekä maaseudun instituutiot ovat avainroolissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamisessa kehitysmaissa. FAO:n apulaispääsihteerin Daniel Gustafsonin ja AgriCordin puheenjohtajan Jean-François Isambertin allekirjoittaman yhteislausuman tarkoituksena on vahvistaa erityisesti pienmetsänomistajien asemaa.

Jean-François Isambert korostaa viljelijöiden roolia ruokaturvan, ympäristöpalveluiden ja ilmastonmuutoksen saralla. "Viljelijät ovat parhaiten asemoituneita löytämään parhaita ratkaisuja näihin globaaleihin haasteisiin, ja heidän järjestöillään on parhaat mahdollisuudet näiden ratkaisujen toteuttamiseen", Isambert kertoo.

AgriCord ja FAO ovat tehneet yhteistyötä erityisesti pienmetsänomistajia ja kestävää metsänhoitoa tukevan Forest and Farm Facilityn-hankkeen kautta, jossa ovat mukana FAO:n ja AgriCordin lisäksi kehitystutkimuslaitos IIED ja kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN.

FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio kehuu yhteistyötä ja sen merkitystä FFD:lle paikan päältä Roomasta. "Forest and Farm Facilityn uusi vaihe avaa konkreettisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä neljän eri järjestön välillä. Ensimmäisenä tarkastelemme Vietnamin kestävän metsänhoidon ja metsäsertifioinnin tulevaisuutta, sekä pientuottajien roolia siinä", Huvio sanoo.

Lisätietoa AgriCordin ja FAO:n sivuilla:

http://www.fao.org/news/story/en/item/1104222/icode/

https://www.agricord.org/en/renewed-partnership-agricord-and-fao-enhances-support-farmers-organisations-and-focuses-developing

 

FAO:n apulaispääsihteeri Daniel Gustafson ja AgriCordin puheenjohtaja Jean-François Isambert sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Kuva: AgriCord

FAO:n apulaispääsihteeri Daniel Gustafson ja AgriCordin puheenjohtaja Jean-François Isambert sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Kuva: AgriCord

Tiina Huvio