Ohjelmajohtaja Tiina Huvio haastattelussa COP24-kokouksessa (Video)
 

Ohjelmajohtaja Tiina Huvion haastattelu COP24-kokouksesta Katowicesta

FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio kertoo YK:n ilmastokokouksen COP24:n yhteydessä Puolan Katowicessa, että suurin ilmastoneuvottelijoiden kohtaama haaste on konkretian saavuttaminen neuvotteluissa.

“Työskentelemme maanviljelijöiden kanssa kentällä, ja he kohtaavat jo nykyisellään ilmastonmuutoksen vaikutukset. On kriittistä, että toimimme nyt. Uskon, että neuvottelijat pyrkivät jo nyt muotoilemaan selkeitä ohjeita”, Huvio sanoo UNFCCC Climate Action Studion haastattelussa.

FFD:n työstä Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi Tiina Huvio toteaa myöskin, että pyrkimyksenä on muistuttaa neuvottelijoita pikaisen toimimisen tärkeydestä. “Suoraan sanottuna Pariisin ilmastosopimus ei edes ole kovin kunnianhimoinen, tarvitsemme jotain lisää. Pyrimme tuomaan esille ihmisten tuomia haasteita sekä tarjoamaan ratkaisuja näihin haasteisiin.”

Huvion mielestä on hyvä, että ilmastonmuutoksen torjunnassa huomioidaan nyt enemmän myös kehitys- ja ruokaturvanäkökulma. “Mielestäni tuore IPCCC-erikoisraportti oli erinomainen, sillä se yhdistää köyhyyden vähentämisen ja kehityksen ilmastonmuutosta vastaan toimimisen kanssa. Nyt on selkeästi todettu, että ilmastonmuutoksen vastainen työ saa olla pois ruokaturvasta tai kestävästä kehityksestä.”

Tiina Huvio edustaa COP24:ssä Katowicessa FFD:tä, AgriCord-allianssia sekä Maailman ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n Food and Forest Farm Facility-ryhmää (FAO-FFF). “Kaikki nämä järjestöt työskentelevät maanviljelijöiden kanssa, ja nämä viljelijät kohtaavat samanlaisia ongelmia. Heidän tulee mukautua ja sopeutua ilmastonmuutokseen, mutta toisaalta heidän tulonsa ja omaisuutensa kärsivät.”

 
Eelis Hemberg
FFD mukana työpajassa metsänhoidon kestävyydestä ja kannattavuudesta Vietnamissa
Metsätyöpajan osallistujia syyskuun lopussa Vietnamin Huessa. Kuva: FFD

Metsätyöpajan osallistujia syyskuun lopussa Vietnamin Huessa. Kuva: FFD

Metsänhoitoa Vietnamin Huessa. Kuva: FFD

Metsänhoitoa Vietnamin Huessa. Kuva: FFD

FFD:n Vietnamin Huessa yhdessä FAO:n ja Vietnamin metsäakatemian kanssa järjestämän tuloksekkaan, pienmetsänhoitoa käsitelleen työpajan loppuraportti on julkaistu. 28.-19. syyskuuta järjestetyn tapahtuman otsikkona oli “Pienmetsätalouden kestävyyden ja kannattavuuden kehittäminen Vietnamissa”, ja kaksipäiväiseen työpajaan kuului paneelikeskustelu, ryhmäkeskusteluja, yhteenvetotilaisuus ja vierailu paikallisilla metsäosuuskunnilla ja plantaaseilla.

Vietnamin taloudelliset uudistukset, muutokset maanomistajuudessa ja metsäpolittisen viitekehyksen uusiminen ovat luoneet otolliset olosuhteet metsäsektorin kehitykselle maassa. Pienmetsänomistajien harjoittamalla metsänhoidolla on maassa suuri kasvupotentiaali: heidän hoitamansa 1,6 miljoonan hehtaarin suuruinen metsäala vaikuttaa maassa jo 1,2 miljoonan perheen toimeentuloon. Merkittävistä mahdollisuuksista huolimatta pienmetsänomistajat kohtaavat Vietnamissa edelleen monia haasteita, jotka vaikeuttavat tuotantoa ja rajoittavat siten metsäelinkeinosta saatuja konkreettisia hyötyjä.

Huessa järjestettyyn työpajaan osallistui 93 henkilöä, jotka edustivat laajalti eri organisaatioita ja sidosryhmiä metsäalalla Vienamissa. Paikalla oli mm. metsähallinto- ja tutkimusorganisaatioita, kehitysrahoittajia, osuuskunta-alan järjestöjä ja yrityksiä, kansainvälisiä järjestöjä, tutkimuskeskuksia sekä metsäalan yrityksiä ja rahoituslaitoksia Vietnamista ja ulkomailta.

Työpajassa käytyjen keskustelujen pohjalta nousi esille erityisesti seuraavia suosituksia:

 • Vietnamin viljelijäjärjestöjen välistä yhteistyötä tulee vahvistaa, erityisesti liittyen pientuottajien markkinoille, rahoitukseen ja vakuutukseen pääsyyn

 • Toimivan tiedonjakoalustan perustaminen metsäalan sidosryhmätoiminnan tukemiseksi metsäarvoketjun eri osa-alueilla.

 • Osaamisen ja asiantuntijapalveluiden vahvistaminen pienmetsänhoidon kehittämiseksi. Tässä keinoina esimerkiksi parhaiden markkina- ja hallintokäytäntöjen tarkentaminen sekä metsäosuuskuntien ja -järjestöjen koulutuksen kehittäminen.

 • Mallialueiden luominen kestävien ja kannattavien pienmetsänhoidon hallinto- ja liiketoimintamallien esittelemiseksi (ml. osuuskunnan/järjestön hallinto, siementuotanto, metsänhoitokäytännöt, sertifiointi ja tuotannon monipuolistaminen).

Eelis Hemberg
FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio FAO:n Forest and Farm Facility-hankkeen johtokunnan puheenjohtajaksi

FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio on valittu Maailman ruokajärjestö FAO:n pienmetsänomistajia kehitysmaissa tukevan Forest Farm Facilityn johtokunnan puheenjohtajaksi AgriCordin ja MTK:n edustajana.

FAO-FFF:n toinen vaihe (2018-2022) käynnistettiin 20. heinäkuuta Roomassa. Hankkeessa on FAO:n lisäksi mukana FFD:n kansainvälinen allianssi AgriCord, Kansainvälinen ympäristö- ja kehitysinstituutti IIED sekä Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Tässä vaiheessa toteutus keskittyy erityisesti seitsemään kumppanimaahan: Keniaan, Sambiaan, Ghanaan, Vietnamiin, Boliviaan ja Ecuadoriin.

Hankkeen toisen vaiheen keskeisimmät toimialueet:

 • Pienmetsänomistajien järjestöjen tekninen ja taloudellinen tuki
 • Metsäyrittäjyyden, markkinayhteyksien, rahoituksen ja koulutuksen edistäminen haavoittuville ryhmille, erityisesti naisille ja nuorille
 • Maisematason sopeutumis- ja ehkäistoimet, joilla vahvistetaan metsänomistajien mahdollisuuksia hoitaa ja ennallistaa metsiään ilmastonmuutoksen vaikutuksien vahvistuessa
 • Pienmetsänomistajien järjestöjen hallinto ja edunvalvonta, joilla vahvistetaan maaseudun köyhien parempi huomioiminen päätöksentekoympäristöissä

Lisätietoa FAO-FFF:stä hankkeen verkkosivuiltahttp://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/en/

AgriCordin tiedote tilaisuudesta: https://www.agricord.org/en/agricord-and-partners-launch-phase-ii-forest-and-farm-facility-initiative

FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio viime perjantaina Roomassa. Kuva: Pilar Valbuena/FAO

FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio viime perjantaina Roomassa. Kuva: Pilar Valbuena/FAO

FAO:n metsäasioista vastaava apulaispääsihteeri Hiroto Mitsugi puhuu FAO-FFF:n paneelitilaisuudessa Roomassa. Kuva: Pilar Valbuena/FAO

FAO:n metsäasioista vastaava apulaispääsihteeri Hiroto Mitsugi puhuu FAO-FFF:n paneelitilaisuudessa Roomassa. Kuva: Pilar Valbuena/FAO

Eelis Hemberg
NADO-järjestö ja ProAgria Oulu perunantuottajien tukena Tansaniassa - kevään kuulumisia Njombesta
Viljelymenetelmäkoulutusta saaneita maanviljelijöitä pellolla Nyamanden kylässä Njomben maalaiskunnassa. Kuva: NADO

Viljelymenetelmäkoulutusta saaneita maanviljelijöitä pellolla Nyamanden kylässä Njomben maalaiskunnassa. Kuva: NADO

Faidika-viljelijäryhmän sadonkäsittelykoulutusta saaneet viljelijät lajittelevat kerättyä perunasatoa Kananin kylässä Wanging'omben kunnassa. Kuva: NADO

Faidika-viljelijäryhmän sadonkäsittelykoulutusta saaneet viljelijät lajittelevat kerättyä perunasatoa Kananin kylässä Wanging'omben kunnassa. Kuva: NADO

Tansanian perunahanke pienviljelijöiden tukena

Perunan tuotanto ja kulutus ovat kasvaneet Tansaniassa selvästi viime vuosina. Kasvavista markkinoista huolimatta perunasadot ovat Tansaniassa keskimäärin heikkoja: arvioitu satopotentiaali on n. 20 tonnia hehtaarilta, mutta keskimääräinen perunasato on vain noin 5-7 tonnia hehtaarilta. Myös perunan laadutu ja hinnanmuodos ovat pientuottajille ongelma.

Njomben alueen maatalouden kehitysjärjestö NADO on tehnyt FFD:n ja ProAgria Oulun kanssa yhteistyötä tilanteen korjaamiseksi. Hankkeen myötä sadot ovat nousseet noin 40% ja tuotetun perunan laatu parantunut. Hankkeen todettiin myös muun muassa parantaneen tasa-arvoa ja naisten asemaa.

Viljelijät kehuvat hankkeen tuomia hyötyjä

Faidika-nimisen viljelijäryhmän jäsenet Kananin kylässä Wanging’omben kunnassa kehuvat FFD:lle heidän tulojensa parantuneen koulutusten ja järjestäytymisen myötä.

"Ennen myimme perunaa yksin, jolloin jouduimme maksamaan kalliit kuljetuskulut yksin, ja neuvotteluasemamme ostajien kanssa oli heikko. NADO-järjestön kautta opimme neuvottelemaan ostajien kanssa yhdessä.

Nyt etsimme yhdessä ostajan ja keräämme perunat käsittelykeskuksiin. Ennen jouduimme maksamaan n. 70 euroa maksavan kuljetuksen yksin, mutta nyt kuljetamme yhdessä, jolloin jokainen maksaa vain noin neljä euroa. Ennen jouduimme käyttämään välittäjiä, jolloin saimme 8 senttiä kilolta. Nyt myymme suoraan ostajille ryhmänä, jolloin saamme perunastamme 10 senttiä kilolta."

Tansanian perunahankkeen keskeisimpiä tuloksia viimeiseltä vuosineljännekseltä:

 • 927 pientuottajaa sai koulutusta paremmista viljelymenetelmistä sekä lannoitteiden ja tuotantopanosten käytöstä 
 • Viljelijät ostivat 2000 kiloa korkealaatuista siemenperunaa paikalliselta tutkimuslaitokselta
 • 54 viljelijäryhmää sai koulutusta hallinnosta, johtajuudesta ja taloushallinnosta sekä osallistui maanviljelijöiden yrittäjyyskoulutukseen (Farmers Business School)
 • 305 pienviljelijää osallistui koulutukseen perunan monipuolisista käyttötavoista
 • 18 ryhmää teki liiketoimintasuunnitelman, ja kaksi ryhmää on saanut lainaa tuotannon kehittämiseen
 • 54 ryhmää sai sadonkäsittelykoulutusta lajittelusta, puhdistuksesta sekä pakkauksesta
 • NADO järjesti perunan arvoketjun eri toimijoille tapaamisen, jossa oli yli 120 osallistujaa. Paikalla oli viljelijöitä, paikallishallintoa, välittäjäyrityksiä, toimittajia, käsittelijöitä ja ostajia. 
 • NADO kehittää mentorointijärjestelmää, jossa paremmin pärjäävät ryhmät voisivat tukea heikommin pärjääviä tuottajaryhmiä jakamalla tietoa, ideoita ja kokemuksia

Tue Tansanian perunanviljelijöitä, tee lahjoitus FFD:lle!

Eelis Hemberg