Så stöder du FFD:s verksamhet:

 

Donera en engångssumma

1. Logga in i din nätbank

2. Gör en ny betalning innehållande informationen nedan:

     Mottagare: Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development

     Kontonummer: FI31 5541 2820 0224 41 (bank OP / OKOYFIHH)

     I meddelande-fältet: 1003 (skriv inget annat än detta nummer)

3. Godkänn transaktionen med hjälp av dina nätbankskoder


Månatlig donation

1. Logga in i din nätbank

2. Gör en ny betalning innehållande informationen nedan:

     Mottagare: Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development

     Kontonummer: FI31 5541 2820 0224 41 (bank OP / OKOYFIHH)

     I meddelande-fältet: 1003 + din e-mailadress

3. Innan du godkänner betalningen, välj ”månatligen återkommande betalning”

Du kan redigera din betalning under “betalningar som förfaller” i din nätbank. Du kan avsluta din månatliga donation genom att meddela FFD:s Tiina Huvio (tiina.huvio@ffd.fi) och avsluta betalningen under “betalningar som förfaller”.


En symbolisk donation

Du kan delta i insamlingen genom att köpa en symbolisk, immateriell gåva från nätbutiken Holvi (på finska).


Penninginsamlingstillstånd och uppgifter om insamlingen

Tillståndets nummer och datum för beviljande: RA/2017/857, 21.8.2017

Tillståndsinnehavare: Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development ry

Tillståndsgivare: Polisens Lotteriförvaltning

Penninginsamlingstillståndet beviljat för följande tid och område: 07.09.2017 -20.08.2019, hela Finland (förutom Åland).

Gåvans användningsområden: De insamlade medlen går till utvecklingsprojektens egenfinansieringsandel. Utvecklingsprojekten implementeras i Afrika, Asien och Latinamerika, och projektens mål väljs inom ramen för Farmers Fighting Poverty-programmet inom AgriCord-alliansen. Programmets mål är att minska fattigdom genom stärkandet av de lokala producentorganisationerna och genom att höja deras produktion, inkomster och påverkansmöjlighet.