NADO-järjestö ja ProAgria Oulu perunantuottajien tukena Tansaniassa - kevään kuulumisia Njombesta

Viljelymenetelmäkoulutusta saaneita maanviljelijöitä pellolla Nyamanden kylässä Njomben maalaiskunnassa. Kuva: NADO

Viljelymenetelmäkoulutusta saaneita maanviljelijöitä pellolla Nyamanden kylässä Njomben maalaiskunnassa. Kuva: NADO

Faidika-viljelijäryhmän sadonkäsittelykoulutusta saaneet viljelijät lajittelevat kerättyä perunasatoa Kananin kylässä Wanging'omben kunnassa. Kuva: NADO

Faidika-viljelijäryhmän sadonkäsittelykoulutusta saaneet viljelijät lajittelevat kerättyä perunasatoa Kananin kylässä Wanging'omben kunnassa. Kuva: NADO

Tansanian perunahanke pienviljelijöiden tukena

Perunan tuotanto ja kulutus ovat kasvaneet Tansaniassa selvästi viime vuosina. Kasvavista markkinoista huolimatta perunasadot ovat Tansaniassa keskimäärin heikkoja: arvioitu satopotentiaali on n. 20 tonnia hehtaarilta, mutta keskimääräinen perunasato on vain noin 5-7 tonnia hehtaarilta. Myös perunan laadutu ja hinnanmuodos ovat pientuottajille ongelma.

Njomben alueen maatalouden kehitysjärjestö NADO on tehnyt FFD:n ja ProAgria Oulun kanssa yhteistyötä tilanteen korjaamiseksi. Hankkeen myötä sadot ovat nousseet noin 40% ja tuotetun perunan laatu parantunut. Hankkeen todettiin myös muun muassa parantaneen tasa-arvoa ja naisten asemaa.

Viljelijät kehuvat hankkeen tuomia hyötyjä

Faidika-nimisen viljelijäryhmän jäsenet Kananin kylässä Wanging’omben kunnassa kehuvat FFD:lle heidän tulojensa parantuneen koulutusten ja järjestäytymisen myötä.

"Ennen myimme perunaa yksin, jolloin jouduimme maksamaan kalliit kuljetuskulut yksin, ja neuvotteluasemamme ostajien kanssa oli heikko. NADO-järjestön kautta opimme neuvottelemaan ostajien kanssa yhdessä.

Nyt etsimme yhdessä ostajan ja keräämme perunat käsittelykeskuksiin. Ennen jouduimme maksamaan n. 70 euroa maksavan kuljetuksen yksin, mutta nyt kuljetamme yhdessä, jolloin jokainen maksaa vain noin neljä euroa. Ennen jouduimme käyttämään välittäjiä, jolloin saimme 8 senttiä kilolta. Nyt myymme suoraan ostajille ryhmänä, jolloin saamme perunastamme 10 senttiä kilolta."

Tansanian perunahankkeen keskeisimpiä tuloksia viimeiseltä vuosineljännekseltä:

  • 927 pientuottajaa sai koulutusta paremmista viljelymenetelmistä sekä lannoitteiden ja tuotantopanosten käytöstä 
  • Viljelijät ostivat 2000 kiloa korkealaatuista siemenperunaa paikalliselta tutkimuslaitokselta
  • 54 viljelijäryhmää sai koulutusta hallinnosta, johtajuudesta ja taloushallinnosta sekä osallistui maanviljelijöiden yrittäjyyskoulutukseen (Farmers Business School)
  • 305 pienviljelijää osallistui koulutukseen perunan monipuolisista käyttötavoista
  • 18 ryhmää teki liiketoimintasuunnitelman, ja kaksi ryhmää on saanut lainaa tuotannon kehittämiseen
  • 54 ryhmää sai sadonkäsittelykoulutusta lajittelusta, puhdistuksesta sekä pakkauksesta
  • NADO järjesti perunan arvoketjun eri toimijoille tapaamisen, jossa oli yli 120 osallistujaa. Paikalla oli viljelijöitä, paikallishallintoa, välittäjäyrityksiä, toimittajia, käsittelijöitä ja ostajia. 
  • NADO kehittää mentorointijärjestelmää, jossa paremmin pärjäävät ryhmät voisivat tukea heikommin pärjääviä tuottajaryhmiä jakamalla tietoa, ideoita ja kokemuksia

Tue Tansanian perunanviljelijöitä, tee lahjoitus FFD:lle!

Tiina Huvio