FFD mukana työpajassa metsänhoidon kestävyydestä ja kannattavuudesta Vietnamissa

Metsätyöpajan osallistujia syyskuun lopussa Vietnamin Huessa. Kuva: FFD

Metsätyöpajan osallistujia syyskuun lopussa Vietnamin Huessa. Kuva: FFD

Metsänhoitoa Vietnamin Huessa. Kuva: FFD

Metsänhoitoa Vietnamin Huessa. Kuva: FFD

EU Logo.jpg
IFAD_logo_from_AgriCord (002).jpg

FFP/ASEAN is co-financed by the European Union with the technical support of the International Fund For Agricultural Development

FFD:n Vietnamin Huessa yhdessä FAO:n ja Vietnamin metsäakatemian kanssa järjestämän tuloksekkaan, pienmetsänhoitoa käsitelleen työpajan loppuraportti on julkaistu. 28.-19. syyskuuta järjestetyn tapahtuman otsikkona oli “Pienmetsätalouden kestävyyden ja kannattavuuden kehittäminen Vietnamissa”, ja kaksipäiväiseen työpajaan kuului paneelikeskustelu, ryhmäkeskusteluja, yhteenvetotilaisuus ja vierailu paikallisilla metsäosuuskunnilla ja plantaaseilla. Tapahtuman rahoitus tuli osin EU:n FFP-ASEAN rahoituksesta, mille IFAD antaa teknistä tukeä, ja osin FAO:n FFF-ohjelmasta.

Vietnamin taloudelliset uudistukset, muutokset maanomistajuudessa ja metsäpolittisen viitekehyksen uusiminen ovat luoneet otolliset olosuhteet metsäsektorin kehitykselle maassa. Pienmetsänomistajien harjoittamalla metsänhoidolla on maassa suuri kasvupotentiaali: heidän hoitamansa 1,6 miljoonan hehtaarin suuruinen metsäala vaikuttaa maassa jo 1,2 miljoonan perheen toimeentuloon. Merkittävistä mahdollisuuksista huolimatta pienmetsänomistajat kohtaavat Vietnamissa edelleen monia haasteita, jotka vaikeuttavat tuotantoa ja rajoittavat siten metsäelinkeinosta saatuja konkreettisia hyötyjä.

Huessa järjestettyyn työpajaan osallistui 93 henkilöä, jotka edustivat laajalti eri organisaatioita ja sidosryhmiä metsäalalla Vienamissa. Paikalla oli mm. metsähallinto- ja tutkimusorganisaatioita, kehitysrahoittajia, osuuskunta-alan järjestöjä ja yrityksiä, kansainvälisiä järjestöjä, tutkimuskeskuksia sekä metsäalan yrityksiä ja rahoituslaitoksia Vietnamista ja ulkomailta.

Työpajassa käytyjen keskustelujen pohjalta nousi esille erityisesti seuraavia suosituksia:

  • Vietnamin viljelijäjärjestöjen välistä yhteistyötä tulee vahvistaa, erityisesti liittyen pientuottajien markkinoille, rahoitukseen ja vakuutukseen pääsyyn

  • Toimivan tiedonjakoalustan perustaminen metsäalan sidosryhmätoiminnan tukemiseksi metsäarvoketjun eri osa-alueilla.

  • Osaamisen ja asiantuntijapalveluiden vahvistaminen pienmetsänhoidon kehittämiseksi. Tässä keinoina esimerkiksi parhaiden markkina- ja hallintokäytäntöjen tarkentaminen sekä metsäosuuskuntien ja -järjestöjen koulutuksen kehittäminen.

  • Mallialueiden luominen kestävien ja kannattavien pienmetsänhoidon hallinto- ja liiketoimintamallien esittelemiseksi (ml. osuuskunnan/järjestön hallinto, siementuotanto, metsänhoitokäytännöt, sertifiointi ja tuotannon monipuolistaminen).

Tiina Huvio