Afrikka2014%20167[3].jpg
28 Ethiopia . first big buy.jpg
Metsänhoidolla on merkitystä monien perheiden toimeentulolle Keski-Vietnamissa. Kuva Phu Yenin maakunnasta..jpg
 
 

SKOGSNÖTEN 2018 - INFORMATIONSPAKET TILL SKOLOR

SKOGSÄGARE I UTVECKLINGSLÄNDER

 
 

Globalt finns det cirka 255 miljoner mindre skogsägare och 1,6 miljarder människor behöver skog för sitt uppehälle. Skogsvården är viktig även i många utvecklingsländer. I skogarna produceras förutom säljbart virke, mycket mat och andra viktiga produkter. Det är synnerligen viktigt även för miljön, klimatet och jordmånen att skogarna globalt sett mår bra.

År 2016 förstördes 7 miljoner hektar tropiska skogar samtidigt som mindre skogägare i många utvecklingsländer lever i fattigdom. När vi stöder dem gör vi något för att motverka fattigdomen och för ett bättre klimatet.

 
En avverkningsyta i Hueregionen i Vietnam

En avverkningsyta i Hueregionen i Vietnam

Skog i Dangregionen i Nepal.

Skog i Dangregionen i Nepal.

Doktor Ha från universitetet i Hue i Vietnam visar akacieplantor.

Doktor Ha från universitetet i Hue i Vietnam visar akacieplantor.

En kvinna i Etiopien planterar träd.

En kvinna i Etiopien planterar träd.

Trädplantering i Etiopien med ett finländskt planteringsrör

Trädplantering i Etiopien med ett finländskt planteringsrör

Medlemmar i det sociala kooperativet i Amritpuri i Nepal har samlats

Medlemmar i det sociala kooperativet i Amritpuri i Nepal har samlats

En kvinna i jobb på plantskolan i Njombe i Tanzania. Plantorna som syns på bilden är tallplantor

En kvinna i jobb på plantskolan i Njombe i Tanzania. Plantorna som syns på bilden är tallplantor

“Skogsbruket [i byn Matembwe] är småskaligt, men har en stor betydelse för skogsägarna”
— JUHA HIRVONEN, som är sakkunnigfadder för FFD:s skogsprojekt i Tanzania för tidningen Landsbygdens Folk.
En kvinna i Vietnamn barkar fällda akacieträd.

En kvinna i Vietnamn barkar fällda akacieträd.

”Både skogsägare och bönder har varit verkligt nöjda. Deras liv har blivit bättre tack vare mera kunskaper och större inkomster”
— — NGO VAN PHAN, som leder skogskooperativet i byn Hoa My i Vietnamn för tidningen Maaseudun Tulevaisuus.
Skogsägare som deltar i en utbildningsdag ordnad av kooperativet i Mecha i Etiopien.

Skogsägare som deltar i en utbildningsdag ordnad av kooperativet i Mecha i Etiopien.

Hur stöder FFD skogsägare i utvecklingsländer?

FFD stöder lokala föreningar och kooperativ för skogsägare. Deras verksamhet påminner om skogsvårdsföreningarna i Finland. FFD har skogsprojekt i Etiopien, Tanzania, Nepal, Zambia och Vietnam. Via projekten kom man i kontakt med totalt ungefär 88 500 människor 2016. I våra projekt medverkar sakkunnigfaddrar från Finland som har en gedigen kunskap om skogsvård.

Vårt mål är att skogsägarna ska få rätt pris för sina produkter och att deras ställning i samhället ska bli bättre. Vi har också som mål att stöda skogsvård som är hållbar ur miljösynvinkel och motverka klimatförändringen.

Det centrala målet i projekten är ofta att förlänga avverkningsomdrevet. I utvecklingsländer växer skogen ofta snabbare än i Finland, men för många fattiga familjer kan det trots det vara riskfyllt att vänta tills skogen blir äldre. Fastän man får högre pris för större träd, kan skogen förstöras av t.ex. en storm eller en skogsbrand. Vid riskhantering behövs ofta mycket stöd och rådgivning.

I alla våra skogsprojekt får skogsägarna utbildning för att de själva ska kunna förbättra sin egen näring produktionsmässigt och göra den hållbar. Vi hjälper också till att bl.a. grunda plantskolor och marknadsföra virke och vi stöder också binäringar såsom biodling.

I våra skogsprojekt försöker vi också stöda speciellt kvinnor och olika sårbara grupper. Exempelvis i vårt projekt i Nepal har vi lyckats stärka de kastlösa daliternas självkänsla. De har förtryckts i århundraden. Skogsvården har hjälpt dem att komma ut ur fattigdomen.

Vad fås till stånd med Skogsnötens donation i 2019?

De som finansierar Skogsnöten donerade till FFD två euro för varje lärare som med sina elever deltog i Skogsnöten. Det betyder sammanlagt 1300 euro. Med de här pengarna kan man till exempel:

  • Plantera en cirka 6 hektar stor tallskog inom ramen för FFD:s skogsprojekt i regionen Southern Highlands i Tanzania.

  • Plantera en circa 1,5 stor akacieskog i en plantage som ägs av en mindre skogsägare inom ramen för FFD:s skogsprojekt i Hueregionen i Vietnamn.

    • En 2 hektar stor akacieskog, som sköts av en mindre skogsägare i Vietnam, binder i medeltal 17 ton kol per år.

    • Omvadlat till koldioxid motsvarar det här ungefär den mängd koldioxid som sex genomsnittsfinländare släpper ut per år!

  • Fyrtiotvå mindre skogsägare i Vietnamn lär sig principerna för hållbar skogsvård och hur de kan organisera sig.

  • Inköp av två åsnor och kärror till ett skogskooperativ i Etiopien. Det här är till hjälp när man ska få virke ut på marknaden och hjälper skogsägarna att få ett rättvist pris för virket.

Skogsnöten är en riksomfattande tävling i skogskunnande för elever i högstadiet. Omkring 27 000 elever och 650 lärare i närmare 400 skolor deltar årligen. Tilläggsinformation: www.skogsnoten.fi

Metsavisa-Skogsnöten-ForestQuiz.jpg
FFD Logo 1 (TEXT) Green-Transparent HD.png
Hälsningar från plantskolan i Njombe i Tanzania!

Hälsningar från plantskolan i Njombe i Tanzania!