Maanviljelyskoulutusta - Utbildning inom lantbruk

Maanviljelyskoulutusta - Utbildning inom lantbruk

15.00

Gåvobeskrivning på svenska hittar du nedan

Maatalous on tärkeä elinkeino monessa kehitysmaassa. On arvioitu, että jopa 65 % työvoimasta Afrikassa työskentelee maataloudessa. Vaikka infrastruktuuri, työvälineet ja viljelytaidot ovat puutteellisia moni pienviljelijä hankkii elantonsa maasta. Lisäksi kehitysmissa hävikki on suurta etenkin tuotantoketjun alkupäässä. Hävikin vähentämiseksi ja sen ohella on tarpeen kouluttaa pienviljelijöitä kestävistä ja kannattavista tuotantotavoista.

Antamalla tämän aineettoman lahjan tuet yhden pienviljelijän osallistumista koulutukseen Tansaniassa tai Etiopiassa. Koulutuksissa keskitytään tuottajille tarpeellisiin taitoihin liittyen viljelyyn, varastointiin ja markkinointiin.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.

Lantbruk är en livsviktig näring i många utvecklingsländer. I Afrika uppskattas 65 % av arbetskraften finnas inom just lantbrukssektorn. Fastän infrastrukturen, arbetsredskapen och odlingskunskaperna kan vara väldigt begränsade, är lantbruket den enda inkomsten för mången småbrukare. Svinnet i utvecklingsländerna är stort, särskilt i producentens ända av värdekedjan. För att minska på svinnet och höja inkomsterna är det viktigt att höja småbrukarnas kunskapsnivå om hållbara och lönsamma produktionsmetoder.

Genom denna immateriella gåva stöder du en småbrukares tillgång till kunskap genom skolning i Tanzania eller Etiopien. Skolningarna fokuserar på för småbrukarna viktiga färdigheter, som berör odling, lagring och marknadsföring.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.

Lahjoita | Donera