Kaarisaha - Bågsåg

Kaarisaha - Bågsåg

15.00

Kaarisaha FFD:n tukemaan metsähankkeeseen - Bågsåg till FFD:s skogsprojekt

Gåvobeskrivning på svenska hittar du nedan

Metsätalous on tärkeitä elinkeinoja monessa kehitysmaassa. Vaikka infrastruktuuri, työvälineet ja viljelytaidot ovat puutteellisia, moni pienviljelijä hankkii elantonsa metsästä.

Kaikissa FFD:n metsähankkeissa tuetaan kehitysmaiden tuottajien järjestäytymistä, jotta köyhät pientuottajat saisivat paremmin äänensä kuuluville ja pystyisivät puolustamaan oikeuksiaan. Yleensä kaikissa hankkeissa on myös tuottajien elinkeinoja tukeva osa, jotta pientuottajien mahdollisuudet hankkia toimeentulonsa paranisivat muun muassa varmistamalla, että tuotteista saadaan oikeudenmukaista hintaa.

Antamalla tämän aineettoman lahjan mahdollistat tärkeän työvälineen, kaarisahan, hankkimisen Etiopian, Tansanian tai Vietnamin metsähankkeeseen.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.

Skogsbruket är en livsviktig näring i många utvecklingsländer. Fastän infrastrukturen, arbetsredskapen och odlingskunskaperna kan vara väldigt begränsade, är skogsbruket den enda inkomsten för mången småskaliga skogsbrukare.

I alla FFD:s skogsprojekt stöds skogsbrukarnas påverkansmöjlighet och möjlighet att organisera sig, så att de småskaliga skogsbrukarnas röster blir bättre hörda och de tillsammans kan försvara sina rättigheter. I de flesta fallinnefattar projekten även konkret stöd för själva näringen, så att småbrukarnas möjligheter till högre inkomst höjs.

Genom denna immateriella gåva får en småskalig skogsbrukare i Etiopien, Tanzania eller Vietnam ett viktigt skogsbruksredskap: en bågsåg.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.

Lahjoita - Donera