FFD:n tiimiin vahvistusta - kaksi uutta asiantuntijaa hankehallinnon ja ilmastoaloitteiden toteutukseen
Jenny Öhman

Jenny Öhman

Noora Simola

Noora Simola

FFD:n tiimi on jälleen vahvistunut tänä keväänä kahdella uudella työntekijällä. Hankkeiden ja projektihallinnon parissa FFD:ssä vuoden alussa aloitti Jenny Öhman, jonka työsuhde kokoaikaistettiin. Ilmastoasiantuntijana FFD:ssä puolestaan aloitti toukokuun alusta Noora Simola.

Jenny Öhman tuki FFD:tä projektiraportoinnissa ruuhkaisella kevätkaudella. Raportoinnin lisäksi Öhmanin vastuulle kuuluu nyt erilaisia hankkeiden valmistelun ja seurannan työtehtäviä. Jenny Öhman on koulutukseltaan hortonomi ja agronomi, ja ennen FFD:tä hän on työskennellyt muun muassa EU:n kehitysasioista vastaavalla pääosastolla Brysselissä, Maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asioiden ja EU-koordinaation yksiköissä sekä kansalaisjärjestötehtävissä Nakurussa, Keniassa.

Noora Simola on FFD:n ilmasto- ja metsäasiantuntija, jonka tehtävänä on erityisesti edistää ilmastoasioiden huomioimista FFD:n työssä ja verkostoissa.  Simolalla on sekä metsä- että yhteiskuntatieteilijän tausta ja pitkä ura kehitysyhteistyössä. Noora on erityisesti kiinnostunut hiilensidontakysmyksistä ja on tutkinut hiilensidontaa mm. Vietnamissa FFD:n hankkeessa pienviljelijöiden akaasiaplantaaseilla.

Tiina Huvio
Pienviljelijöiden tuella ilmastonmuutosta vastaan - AgriCordin ja FAO:n kumppanuussopimus sai jatkoa Roomassa

FFD:n kansainvälinen allianssi AgriCord ja YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO allekirjoittivat uuden viisivuotisen kumppanuussopimuksen Roomassa 27. tammikuuta 2018. Sopimus on jatkoa aiemmalle, onnistuneelle sopimukselle, joka allekirjoitettiin vuonna 2012.

Maanviljelijöiden järjestöt sekä maaseudun instituutiot ovat avainroolissa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamisessa kehitysmaissa. FAO:n apulaispääsihteerin Daniel Gustafsonin ja AgriCordin puheenjohtajan Jean-François Isambertin allekirjoittaman yhteislausuman tarkoituksena on vahvistaa erityisesti pienmetsänomistajien asemaa.

Jean-François Isambert korostaa viljelijöiden roolia ruokaturvan, ympäristöpalveluiden ja ilmastonmuutoksen saralla. "Viljelijät ovat parhaiten asemoituneita löytämään parhaita ratkaisuja näihin globaaleihin haasteisiin, ja heidän järjestöillään on parhaat mahdollisuudet näiden ratkaisujen toteuttamiseen", Isambert kertoo.

AgriCord ja FAO ovat tehneet yhteistyötä erityisesti pienmetsänomistajia ja kestävää metsänhoitoa tukevan Forest and Farm Facilityn-hankkeen kautta, jossa ovat mukana FAO:n ja AgriCordin lisäksi kehitystutkimuslaitos IIED ja kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN.

FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio kehuu yhteistyötä ja sen merkitystä FFD:lle paikan päältä Roomasta. "Forest and Farm Facilityn uusi vaihe avaa konkreettisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä neljän eri järjestön välillä. Ensimmäisenä tarkastelemme Vietnamin kestävän metsänhoidon ja metsäsertifioinnin tulevaisuutta, sekä pientuottajien roolia siinä", Huvio sanoo.

Lisätietoa AgriCordin ja FAO:n sivuilla:

http://www.fao.org/news/story/en/item/1104222/icode/

https://www.agricord.org/en/renewed-partnership-agricord-and-fao-enhances-support-farmers-organisations-and-focuses-developing

 

FAO:n apulaispääsihteeri Daniel Gustafson ja AgriCordin puheenjohtaja Jean-François Isambert sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Kuva: AgriCord

FAO:n apulaispääsihteeri Daniel Gustafson ja AgriCordin puheenjohtaja Jean-François Isambert sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Kuva: AgriCord

Tiina Huvio