Kuva: Kii Runsten

Kuva: Kii Runsten

 
Maalta Maalle Metsäst Metsään.png
 

FFD tukee maanviljelijöitä ja metsänomistajia kehitysmaissa. Kylvä kanssamme tulevaisuuden siemen - tee lahjoitus maaseudun ihmisten puolesta, köyhyyttä vastaan. Tee lahjoitus jo tänään!

 

Photo Credits Ryan Kilpatrick

6530754153_69540fdb6c_o.png
FFD Logo 1 (TEXT) Green-Transparent HD.png
 
Mosambik.JPG

VIDEO: Uutisraportti FFD:n tukemista puunkasvattajista Tansanian Njombessa

FFD: suomalainen maa- ja metsätalouden alan kehitysyhteistyöjärjestö

Food and Forest Development Finland on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, joka tukee kehitysmaiden maa- ja metsätaloustuottajia. Vuonna 2012 perustetun järjestön juuret ovat MTK:n aloittamassa solidaarisuustyössä kehitysmaiden tuottajien hyväksi. Jäsenjärjestöinä FFD:ssä ovat MTK, SLC, Pellervo-Seura ja ProAgria keskusten liitto, ja mukana toiminnassa on eri tavoin maaseudun elinkeinojen parissa toimivia ihmisiä eri puolilla Suomea.

Asiantuntijakummit ovat FFD:n hankkeiden selkäranka. 13 suomalaista maanviljelijä- ja metsänhoitajakummiamme antavat kehitysmaiden tuottajajärjestöille vertaistukea ja neuvoja sekä jakavat asiantuntemustaan. Tällaista toimintaa kutsutaan ns. farmer to farmer-lähestymistavaksi. Kummitoiminnassa mukana on mm. MTK:n ja ProAgrian aluetason yhdistyksiä, metsänhoitoyhdistyksiä sekä maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä. 

FFD on osa kansainvälistä viljelijäjärjestöjen AgriCord-kehitysyhteistyöallianssia, johon kuuluu 12 ns. agri-agencya eri maista. Toteutamme järjestön Farmers Fighting Poverty-ohjelmaa, joka pyrkii köyhyyden vähentämiseen tuottajajärjestöjen vahvistamisen kautta. FFD:n toimintaa rahoitetaan jäsenjärjestöjen ja yksityisten lahjoittajien tuen lisäksi Suomen, Alankomaiden, Belgian, Ranskan sekä Euroopan Unionin kehitysyhteistyövaroista. EU-rahoitus toteutetaan kansainvälisen maatalousrahaston IFADin teknisellä tuella.

FFD tekee jatkuvasti tiivistä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Aiempiin yhteistyökumppaneihimme lukeutuu mm. suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja Agricordin jäsenjärjestöjä. Tutkimusyhteistyötä kanssamme ovat tehneet mm. Luke, SYKE, IIED, IUCN ja VITRI. Yhdessä SYKEn ja FAO:n kanssa tekemämme ilmasto ja metsäntuottajat-aiheinen tutkimus on luettavissa täällä.

WEB Jäsenet+donorit logo updated.png

Mitä FFD:n tuella tehdään?

 
 
 
20161210_141338.jpg

Koulutus ja järjestäytyminen

Kuten Suomessakin, osaamisen vahvistaminen ja kyky puolustaa omia oikeuksia ovat kehitysmaissa pietuottajille tärkeitä asioita. Ilman riittävää tietotaitoa omasta tuotteesta ja neuvottelukyvyn tuomaa vahvuutta saattavat tulot jäädä alhaisiksi.

FFD:n kaikissa hankkeissa järjestetään erilaisia koulutuksia viljelijäjärjestöjen jäsenille ja tuetaan paikallisten tuottajajärjestöjen mahdollisuuksia puolustaa jäsentensä etua. Jokaisessa hankkeessa toimivat suomalaiset kummit auttavat tässä - ongelmat kun ovat usein kaikissa maissa lopulta aika samankaltaisia.

 
IMG_0015.JPG

Tuotantoketju ja markkinayhteydet

Monessa kehitysmaassa on vaikeuksia saada tuote markkinoille ja siitä tuottajalle oikea hinta. Myös tuotantopanokset ovat usein kehnoja, tuotteiden laatu riittämätön ja hävikki suurta.

Kaikki FFD:n projektit pyrkivät tuotantoketjujen kehittämisen ja liiketoimintaedellytysten parantamisen kautta maaseudun tuottajien tulojen kasvattamiseen. Tuemme koulutusta ja palveluita mm. laaduntarkkailun, hygienian ja sertifioinnin parantamiseksi, jotka toimivat usein avaimina markkinoille.

 
 

 
IMG_0405.JPG

Kestävä metsänhoito ja ilmastokestävyys

Metsä saattaa alkaa tuottaa kotitaloudelle tuloja vasta noin kymmenen vuoden kasvun jälkeen. Tämä on usein köyhälle perheelle liian pitkä aika odottaa. Metsästä saatavia tuloja voidaan kuitenkin monipuolistaa ja vahvistaa, jotta metsä alkaa tuottaa tuloja aikaisemmin. Myös kestävän metsänhoidon periaatteet ovat tässä avainasemassa.

FFD:n kaikki metsähankkeet pyrkivät edistämään metsätuotantoa, sekä ihmisten että ympäristön hyväksi. Myös metsien ilmastokestävyys on ollut hankkeissamme etusijalla. Tuemme taimitarhoja kaikissa metsähankkeissamme Etiopiassa, Vietnamissa, Tansaniassa ja Nepalissa. Mehiläistenhoitoa metsissä on tuettu Etiopiassa, Nicaraguassa ja Tansaniassa. Vietnamissa FFD on tukenut puun PEFC-ympäristösertifiointia, joka tuo pienmetsäntuottajalle paremmat tulot.

 
Afrikka2014%20167[3].jpg

Naiset, nuoret ja haavoittuvat ryhmät

Maaseudulla naiset, nuoret ja erilaiset vähemmistöt kohtaavat usein viljelijöinä monia lisäongelmia, jotka tekevät heidän osallistumisestaan vaikeaa. Kuitenkin juuri naisten osallistuminen maaseudun elinkeinoihin vahvistaa ruokaturvaa ja perheiden hyvinvointia, ja nuoret viljelijät turvaavat elinkeinon jatkuvuuden.

Kaikissa FFD:n projekteissa pyritään huomioimaan haavoittuvat ryhmät, ja hyödynsaajista kokonaisuudessaan noin puolet on naisia. Esimerkiksi Nepalissa on naisten voimaatumisen suhteen saatu hyviä tuloksia kalankasvatus- ja metsänhoitohankkeissamme. Nicaraguan hankkeemme tukee erityisesti nuoria viljelijöitä ja vähemmistökansoja.